Ostim OSB 1240 Sok. Fatih İş Merkezi no:2/3 Yenimahalle/Ankara 0 505 567 10 21 - 0 505 840 61 22
E
Eğitim

Eğitimlerimizi inceleyebilir yada eğitimlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

ISO 19011 İç Tetkik, Tetkikçi Denetçi Eğitimi

AMAÇ: ISO standartlarının kuruluş içerisindeki ve tedarikçilerdeki ikinci taraf tetkikleri gerçekleştirebilmek için tetkikçi yeterliliklerinin belirlenmesi, tetkik planının hazırlanması, tetkiğin raporlanması ve etkinlik değerlendirme kabiliyetinin geliştirilerek tetkikçi yetkinliğinin kazanılması EĞİTİM SÜRESİ: 1 Gün (8 saat) EĞİTİMİN İÇERİĞİ 1-Tetkik Personeli Yeterliliği 1.1 Tetkik personelinin kişisel yeterliliği 1.2 Tetkik personelinin teknik yeterliliği 2-Tetkik Programının Planlanması 2.1 Tetkik programı başkanının yeterliliği 2.2 Tetkikçilerin atanması 2.3 Tetkik programının yapılması 3-Tetkik Programının Gerçekleştirilmesi 3.1 Randevu oluşturma 3.2 Tetkik tekniklerinin uygulanması 3.3 Tetkik raporlarının oluşturulması 3.4 Uygunsuzluk yönetimi 4- Tetkik Etkinkinliğinin Değerlendirilmesi 4.1 Tetkikçilerin değerlendirilmesi 4.2 Uygunsuzlukların değerlendirilmesi 4.3 İyileştirme noktalarının tayini 4.4 Tetkik programının sonuçlandırılması KATILIMCI PROFİLİ İşletmelerde ve tedarikçilerde denetim gerçekleştirecek her seviyedeki personel. NOT: İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Eğitim İçeriği - Mevcut Sistem Tanıtımı - İş Sürekliliğinin Yönetilmesi İçin Gereklilikler - Süreç Tasarımı ve Performans Değerlendirme - Kesintili Risklerin Minimize Edilmesi - Veri Analizi ve Geri Bildirim ISO 22301 EĞİTİMİ İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI - İş Sürekliliği Kavramlarının Algılanması - Kesintili Risklerin Tanımlanması - Mevcut sistemlerde performans değerlendirme bakış açılarının geliştirilmesi ISO 22301 EĞİTİMİ KATILIMCI PROFİLİ - İşletmelerde çalışan alt ve orta düzey yöneticiler ve amirler. EĞİTİM SÜRESİ: 2 Gün

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

EĞİTİM SÜRESİ: 2 Gün EĞİTİMİN İÇERİĞİ Sistem Yöneticilerinin Dikkat Etmesi Gereken Unsurlar Süreç Tasarımı ve Performans Değerlendirme Denetim ve Raporlama Veri Analizi ve Geri Bildirim ISO 9001 EĞİTİMİ İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI Sistem mantığının algılanması Sistemlerin tasarlanma kabiliyetlerinin geliştirilmesi Mevcut sistemlerde performans değerlendirme bakış açılarının geliştirilmesi Matematiksel süreç performans değerlendirmeleri ISO 9001 EĞİTİMİ KATILIMCI PROFİLİ İşletmelerde çalışan alt ve orta düzey yöneticiler ve amirler. NOT: İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

EĞİTİM SÜRESİ: 2 Gün EĞİTİMİN İÇERİĞİ Mevcut Sistem Tanıtımı Sistem Yöneticilerinin Dikkat Etmesi Gereken Unsurlar Boyut Etki Değerlendirmeleri Denetim ve Raporlama Veri Analizi ve Geri Bildirim Yasal Şartların Planlanması Faaliyetin Kontrolü ISO 14001 EĞİTİMİ İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI Sistem mantığının algılanması Sistemlerin tasarlanma kabiliyetlerinin geliştirilmesi Mevcut sistemlerde performans değerlendirme bakış açılarının geliştirilmesi Yasal şatların kontrolünün sistematik hale getirilmesi KATILIMCI PROFİLİ İşletmelerde çalışan alt ve orta düzey yöneticiler ve amirler. NOT: İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.

Tasarım FMEA Hata Türü ve Etkileri Analizi Eğitimi

AMAÇ:Kavram tasarımı aşamasından itibaren üründen beklenen özelliklerin normalize edilerek ürün tasarımı aşamasında blok diagramların oluşturulması ve diagramlara göre ürün fonksiyonel özelliklerinin belirlenerek Tasarım FMEA metodolojisinin uygulanması. EĞİTİM SÜRESİ: Bilgilendirme Eğitimi: 1 Gün (8 saat) Tasarım FMEA metodu hakkında bilgi sahip olmak isteyen personel için Kullanıcı Eğitimi: 2 Gün (16 saat) Tasarım FMEA uygulaması gereken personel için uygulama metodlarının belirlenmesi ve örnek olay çalışmaları EĞİTİM İÇERİĞİ 1- Kavram Tasarımı 1.1 Kavramsal tasarım ihtiyacının belirlenmesi 1.2 Tasarımdan beklentilerin belirlenmesi 1.3 Müşteri beklentilerinin analiz edilmesi 2- Blok Diagram Analizi 2.1 Tasarım beklentilerinin sınıflandırılması 2.2 Yapısal analiz 2.3 Blok diagram uygulama alanının anlaşılması 3- Tasarım FMEA 3.1 Blok diagramdaki özelliklerin Tasarım FMEA'ya aktarılması 3.2 Kritik karakteristiklerin tayini 3.3 Tasarım FMEA metodunun uygulanması 3.4 Tasarım FMEA aksiyonlarının belirlenmesi 4- Kontrol Planı 4.1 Prototip kontrol planlarının hazırlanması 4.2 Kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi 4.3 Tasarım FMEA revizyonu 4.4 Tasarım FMEA'nın güncelliğinin korunması KATILIMCI PROFİLİ İşletmelerde ürün ve proses tasarımına etkisi olan personel. NOT: İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

AMAÇ: Doğru problem tanımlamasının yapılarak üretim işletmelerinde etkin problem çözme tekniklerinin uygulanması ve kurumsal bilgi olarak doğru şekilde muhafaza edilmesinin sağlanması. EĞİTİM SÜRESİ: Eğitim süresi, standart eğitimler için 1 gündür. Firmaların özel talepleri doğrultusunda eğitim süresi uzatılabilir. PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ Beyin alıştırmaları İyi bir problem çözme Problem çözme sürecinin öğeleri (proses yaklaşımı) Problem çözme ve standart ilişkisi Problem çözme yöntemleri (G8D, Balık Kılçığı, Beyin Fırtınası) Doğru kök neden analizi Kök neden analizi ve düzeltici faaliyet ilişkisi Hata önleme yöntemleri (Tasarım FMEA ile Proses FMEA’nın seri üretimdeki uygunsuzluk ilişkisi) Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet yönetimi ve ürün güvenliği ilişkisi Kurumsal bilginin entegrasyonu Doğru problem çözme süreci KATILIMCI PROFİLİ İşletme içerisinde problem çözme sürecinde bulunan her seviye personel. NOT: İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Eğitimi

EĞİTİM SÜRESİ: 2 Gün EĞİTİMİN İÇERİĞİ Mevcut Sistem Tanıtımı İş Risk Yönetimi İçin Gereklilikler Potansiyel Risklerin Belirlenmesi Önlem Planlarının Hazırlanması Veri Analizi ve Geri Bildirim ISO 31000 EĞİTİMİ İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI Risk Yönetimi Sistem Kavramlarının Algılanması Potansiyel Risklerin Tanımlanması Mevcut sistemlerde performans değerlendirme bakış açılarının geliştirilmesi KATILIMCI PROFİLİ İşletmelerde çalışan orta ve üst düzey yöneticiler ile amirler NOT: İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.

Yalın Üretim Eğitimi

EĞİTİMİN İÇERİĞİ Yalın üretim tarihçesi Yalın üretim süreci tasarımı Yalın üretimde anahtar noktalar Veri toplama İyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi EĞİTİM İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI Yalın üretime yönelik olarak bakış açısı kazanabilme Yalın üretimde anahtar noktaların belirlenmesi Dar boğazların tespiti EĞİTİM KATILIMCI PROFİLİ İşletmelerde yer alan her seviyedeki personel EĞİTİM SÜRESİ: 1 Gün NOT: İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.

5S Eğitimi

5S EĞİTİM İÇERİĞİ 5S’in şirkete kazandırdıkları 5S’in adımları 5S uygulama planı 5S’i başarı ile uygulamanın temel koşulları EĞİTİM SÜRESİ: 1 Gün 5S EĞİTİMİ İLE KAZANILACAK YETKİNLİKLER Çalışma ortamını daha farklı bir gözle görebilme Düzenli ve temiz bir çalışma ortamının nasıl yaratılacağını ve sürekliliğinin nasıl sağlanacağını bilme 5S EĞİTİMİ KATILIMCI PROFİLİ 5S sisteminin şirket içinde kurulması ve uygulanması adımlarında rol alacak üretim personeli, ilgili mühendis ve teknik elemanlar NOT: İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.